Soviet Art

USSR Culture

N – R

N

Nalbandyan, Dmitry

Narimanbekov, Togrul

Natarevich, Mikhail

Nazarenko, Tatyana

Nechitailo, Ksenia

Nechitailo, Vasily

Nemensky, Boris

Neprintsev, Yuri

Nesterova, Natalia

Nesterov, Vladimir

Neyasov, Vasily

Ni, Viktor

Nikich-krilichevsky, Anatoly

Nikireyev, Stanislav

Nikogosyan, Nikolai (sculpture)

Nissky, Georgy

Novgorodsky, Alexandr

O

Okaanchik, Dongak

Okas, Evald

Okorokov, Boris

Ombysh-Kuznetsov, Mikhail

Oranskaya, Tatyana

Oreshnikov, Viktor

Orlov, Stepan

Osenev, Nikolai

Osipov, Afanasy

Osmerkin, Alexandr

Ossovsky, Pyotr

Ovchinnikov, Nikolai

P

Pakhomov, Alexei

Panov, Yakov

Patyk, Vladimir

Paulyuks, Yanis

Pegov, Viktor

Pereyaslavets, Mikhail (sculpture)

Pereyaslavets, Vladimir

Pershudchev, Ivan (sculpture)

Petrov, Arkady

Pimenov, Valery

Pimenov, Yuri

Plastov, Arkady

Platunov, Mikhail

Plotnov, Andrei

Podlyasky, Yuri

Pogorelov, Vasily (sculpture)

Pologova, Adelaida (sculptor)

Ponomarev, Nikolai

Popkov, Viktor

Popov, Igor

Popov, Georgy (George)

Popova, Irina

Pozdeyev, Andrey

Preuss, Hans

Prokopinsky, Gennady

Puzyrkov, Victor

R

Radoman, Igor

Raksha, Yuri

Rastorguev, Evgeny

Reshetnikov, Fyodor

Reznik, Igor

Romadin, Nikolai

Romanova, Elena

Romanychev, Alexandr

Roosvalt, Uno

Rozhdestvensky, Alexander

Ruban, Margarita

Rubinsky, Igor

Rukavishnikov, Alexander (sculpture)

Rumyantseva, Kapitolina

Rusheva, Nadya

Ryabichev, Dmitry (sculpture)

Ryabinsky, Yevgeny

Ryannel, Toivo

Ryasnyansky, Mikhail

Ryazhsky, Georgy

Rylov, Arkady