Soviet Art

USSR Culture

The funeral of Joseph Vissarionovich Stalin. On the podium of the Mausoleum

The funeral of Joseph Vissarionovich Stalin. On the podium of the Mausoleum - G. Gheorghiu-Dej, Boleslav Berut, Pak Den Ai, Walter Ulbricht, Dolores Ibarruri, Otto Grotewohl, Valko Cervenkov, Matthias Rakosi, Pietro Nenni, Palmiro Togliatti, Jacques Duclos, Clement Gottwald. NA Bulganin, VM Molotov, KE Voroshilov, GM Malenkov, NS Khrushchev, LP Beria, M. 3. Saburov, Chou En-lai, MG Pervukhin, LM Kaganovich, NM Shvernik, AI Mikoyan

The funeral of Joseph Vissarionovich Stalin. On the podium of the Mausoleum – G. Gheorghiu-Dej, Boleslav Berut, Pak Den Ai, Walter Ulbricht, Dolores Ibarruri, Otto Grotewohl, Valko Cervenkov, Matthias Rakosi, Pietro Nenni, Palmiro Togliatti, Jacques Duclos, Clement Gottwald. NA Bulganin, VM Molotov, KE Voroshilov, GM Malenkov, NS Khrushchev,
LP Beria, M. 3. Saburov, Chou En-lai, MG Pervukhin, LM Kaganovich, NM Shvernik, AI Mikoyan