Soviet Art

USSR Culture

Zoya Kosmodemyanskaya

Soviet artist Dmitry Mochalsky

Zoya Kosmodemyanskaya