Soviet Art

USSR Culture

Chertov bridge

Chertov bridge

Chertov bridge